Att shoppa från ett annat land

paket online

Tack vare internet är det idag busenkelt att beställa någonting från ett annat land och få det levererat direkt till sin dörr. Trots detta så är det fortfarande ett antal saker som man behöver tänka på när man gör en beställning från ett land utanför EU.

Tull

Även om så gott som alla varor idag har någon form av tullkostnad så finns det vissa gånger man inte behöver betala den ändå. Detta handlar om så kallade lågvärdeförsändelser. Alltså paket som har ett totalt värde på mindre än 1400 kronor. Så länge paketet alltså understiger detta värde och inte innehåller till exempel tobak eller alkohol så behöver man inte betala någon tullavgift. Inte heller moms behöver betalas om det som levereras är en gåva eller tidning med ett totalt värde på under 300 kronor.

När varor man har beställt skickas via post så är det de som tulldeklarerar ditt paket. Om de gör detta så får du betala de skatter som är applicerbara samt en tullhanteringsavgift som varierar mellan de olika leveransfirmorna. För mer information kan du gå in på tullverkets hemsida.