Utrusta din butik rätt

Även butiker måste handla. Det blir den som startar eller driver egen butik snart medveten om. Att bli en framgångsrik butiksinnehavare är inte bara en fråga om attraktiva varor, bra priser och god service.

Vi behöver också den utrustningen som krävs för att vara effektiva, underlätta administrationen och ge oss mer tid för kunden. Detta är inte bara ett behov när vi startar vår verksamhet. Det är viktigt att kontinuerligt tänka på detta. Att höja effektivitet och förenkla är en ständig process.

Vad behövs?

Ett givet behov är kassasystemet. Det skall motsvara våra krav på säkerhet, praktikalitet och administration. Om det är dags att uppgradera kassasystemet kan det vara läge att fundera på vad som blir bäst – ett kassaregister eller ett PC-baserat kassasystem. För enklare verksamheter som mindre butiker och caféer funkar det bra med kassaregister. Driver du däremot en verksamhet där tidsbokning, lagerstatus och liknande är en viktig del, är ett integrerat PC-kassaystem. Ekonomi och redovisning är grundläggande för alla företag oberoende av storlek. Därför är det så viktigt med ett bra kassasystem. Givetvis behövs också annan utrustning som till exempel streckkodsläsare, etikettskrivare, säkerhets och stöldskyddsskåp.

Kassapparat

Som butiksinnehavare måste du ständigt vara alert och öppen. Har du det rätta sortimentet? Man bör känna till vad kunderna söker och vad som är inne. Det är ytterligare en anledning till att ha ett bra kassasystem – ett sådant ger dig användbar statistik om vilka varor som det sålts mest av.

Om du planerar att starta en butik, gör först en noggrann budget. Butiken blir oftast dyrare än vad man tänkt sig, så räkna upp beloppen ganska mycket för att vara på säkra sidan. Räkna på de fasta kostnaderna som butiksinredning och utrustning som utgör en del av kapitalet. Räkna givetvis även på de rörliga kostnaderna som hyra, löner, el och liknande. De rörliga kostnaderna måste man kunna täcka med inkomsterna.

Ett bra tips är att då och då försöka se din egen affär ur dina konsumenters perspektiv.  Det blir lätt så att man glömmer bort att ge sig själv och sin butik den tiden detta kräver och då är det lätt att maskineriet systematiskt snurrar på som det alltid gjort, något som i längden kan vara förödande för verksamheten. Ett annat alternativ kan vara att be dina kunder delta i en kundundersökning och då kanske locka med något erbjudande, eller present efter utförandet. Du kan sedan lugnt och metodiskt sammanställa resultatet och dra de slutsatser du själv kommer fram till gynnar din butik bäst.

Det gäller att vara ödmjuk och att våga lyssna på andra människors input, inte minst dina anställdas, för att öka chanserna till en så välfungerande slutprodukt som möjligt.